ifremi Unuttum
May覺s 2020 Staja Balama D繹nemi 襤癟in Staja Balama Son Tarihi 31 Austos 2020 ,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
May覺s 2020 Staja Balama D繹nemi 襤癟in Staja Balama Son Tarihi 31 Austos 2020 -

Yeni koronavir羹s (Covid-19) salg覺n覺 nedeniyle al覺nan 繹nlemlere ek olarak, TESMER Y繹netim Kurulu?nun 06/05/2020 tarih ve 18 say覺l覺 karar覺 TRMOB Y繹netim Kurulu?nun 07/05/2020 tarih ve 21 say覺l覺 karar覺 ile kabul edilmitir. 

Yeni koronavir羹s (Covid-19) salg覺n覺 nedeniyle daha 繹nce al覺nm覺 olan 繹nlemler ilgi yaz覺lar ile duyurulmutur. Bu tedbirlere ek olarak, TESMER Y繹netim Kurulu?nun 06/05/2020 tarih ve 18 say覺l覺 karar覺 ile TRMOB Y繹netim Kurulu?nda g繹r羹羹lmek 羹zere aa覺da belirtilen tavsiye karar覺 al覺nm覺 ve bu karar TRMOB Y繹netim Kurulu?nun 07/05/2020 tarih ve 21 say覺l覺 karar覺 ile kabul edilmitir.

 

May覺s 2020 Staja Balama D繹nemi 襤癟in Staja Balama Son Tarihi

 

?Staja giri s覺nav覺nda baar覺l覺 olan ve staja balama s羹resi devam eden adaylardan, Staj Y繹netmelii?nin 16 ve 19?uncu maddeleri kapsam覺nda 1-10 May覺s d繹neminde staj覺n覺 balatmak isteyenlerin, yeni koronavir羹s salg覺n覺 nedeniyle al覺nan 繹nlemler kapsam覺nda 1-31 May覺s 2020 tarihleri aras覺nda stajlar覺n覺 balatabilecekleri, bu adaylar覺n staja balamaya ilikin 繹n bavurular覺n覺n TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) 羹zerinden al覺nmas覺 ve yaam覺n normal ak覺覺na d繹nmesinden itibaren aday meslek mensuplar覺n覺n, duyurulacak tarihler aras覺nda staj覺n balamas覺na ilikin evraklar覺 kay覺tl覺 olduklar覺 Odaya sunmalar覺,? hususuna ilikin karar ilgi (a) da kay覺tl覺 yaz覺 ile duyurulmutur.

 

Yeni koronavir羹s salg覺n覺n覺n istihdama olumsuz etkisi ve adaylar覺n staja balamada g羹癟l羹kler yaamalar覺 nedeniyle May覺s 2020 staja balama d繹nemi i癟in belirlenmi olan staja balama son tarihi yukar覺da an覺lan kararlar 癟er癟evesinde 31 Austos 2020 olarak uygulanacakt覺r.

© 2021 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com