ifremi Unuttum
MUHTASAR VE PR襤M H襤ZMET BEYANNAMES襤 HAKKINDA DUYURU,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
MUHTASAR VE PR襤M H襤ZMET BEYANNAMES襤 HAKKINDA DUYURU -
 Deerli Meslek Mensubumuz Sosyal G羹venlik Kurumu taraf覺ndan 08.01.2020 tarihinde yap覺lan duyuru ile Muhtasar APHB birlemesine ilikin 羹lke genelinde yap覺lmas覺 gereken i ve ilemler netlik kazanmaya balam覺t覺r. Duyuru da; Bilindii 羹zere ?Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin? ortak al覺nmas覺 ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺nlanan Genel Tebli h羹k羹mlerine g繹re, s繹z konusu uygulamaya 1.1.2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ay覺 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) t羹m 羹lke 癟ap覺nda ge癟ilmi olup, 5018 say覺l覺 Kanuna ekli (I) say覺l覺 cetvelde say覺lan kamu idareleri (SGK iyeri tescil k羹t羹klerinde faaliyette bulunulan alan k覺sm覺 ?Genel B羹t癟e Kapsam覺nda? olarak iaretlenenler) hari癟 olmak 羹zere 2020/Ocak ay覺ndan itibaren e-Bildirge 羹zerinden ayl覺k prim ve hizmet belgesi al覺nmayacakt覺r. 襤yerinizin 5018 say覺l覺 Kanuna ekli (I) say覺l覺 cetvelde say覺lan kamu idarelerinden biri olmas覺na ramen e-Bildirge 羹zerinden ayl覺k prim ve hizmet belgesi g繹nderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin g羹ncellenmesi amac覺yla iyerinizin ilem g繹rd羹羹 sosyal g羹venlik il m羹d羹rl羹羹ne/sosyal g羹venlik merkezine m羹racaat etmeniz gerekmektedir. Dier taraftan, e-Bildirge 羹zerinden ayl覺k prim ve hizmet belgesi g繹nderecek iverenlerimizin 2020/Ocak ay覺ndan itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamas覺n覺 kullanmalar覺 gerekmektedir. e-Bildirge v.2 uygulamas覺na https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ula覺labilir. Bu a癟覺klama ile, a. Ocak / 2020 tarihinden itibaren sigortal覺lar覺n prim esas kazan癟lar覺 ile birlikte kesilen vergilerin matrahlar覺n覺 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda yetkili vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir. b. 5018 say覺l覺 Kanuna ekli (I) say覺l覺 cetvelde say覺lan kamu idareleri (SGK iyeri tescil k羹t羹klerinde faaliyette bulunulan alan k覺sm覺 ?Genel B羹t癟e Kapsam覺nda? olarak iaretlenenler) ise eskiden olduu gibi bildirimlerini e-Bildirge 羹zerinden ayl覺k prim ve hizmet belgesi ile yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunar, 癟al覺malar覺n覺zda baar覺lar dilerim. Sayg覺lar覺mla, 
© 2020 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com