ifremi Unuttum
Turizm Pay覺 Uygulamas覺 01 Ekim 2019 Tarihinden 襤tibaren Bal覺yor,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Turizm Pay覺 Uygulamas覺 01 Ekim 2019 Tarihinden 襤tibaren Bal覺yor -
7183 say覺l覺 TRK襤YE TUR襤ZM TANITIM VE GEL襤T襤RME AJANSI HAKKINDA KANUN ile T羹rkiye Turizm Tan覺t覺m ve Gelitirme Ajans覺 kurulmu olup; Ajans覺n kurulu ama癟lar覺n覺n ger癟ekletirilmesi ve faaliyetlerin finansman覺nda kullan覺lmak 羹zere 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren "Turizm Pay覺" al覺nmas覺 uygulamas覺na balan覺lacakt覺r.
Turizm pay覺; aa覺daki iletmelerin yat覺r覺mc覺s覺 veya iletmecisi olan ger癟ek veya t羹zel kiilerin bu iletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net sat覺 ve kira gelirlerinin toplam覺 羹zerinden;
a) Bileik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi bu癟uk,
b) Bakanl覺ktan belgeli yeme-i癟me ve elence tesislerinden binde yedi bu癟uk,
c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanl覺ktan belgeli deniz turizmi ara癟lar覺ndan binde yedi bu癟uk,
癟) Seyahat acentalar覺ndan (m羹nferit u癟ak bileti sat覺lar覺 hari癟) on binde yedi bu癟uk,
d) Havayolu iletmelerinden (ticari yolcu ta覺mac覺l覺覺 faaliyetlerinden) on binde yedi bu癟uk,
e) Devlet Hava Meydanlar覺 襤letmesi Genel M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan iletilenler hari癟 olmak 羹zere havaliman覺 ve terminal iletmelerinden binde iki, oran覺nda olmak 羹zere al覺nacakt覺r.
K覺, termal, sal覺k, k覺rsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanl覺k taraf覺ndan tevik edilmesi uygun g繹r羹len turizm t羹rlerinde faaliyet g繹steren tesisler i癟in bu oranlar y羹zde elli indirimli olarak uygulanacakt覺r.

襤lgili Link: 
© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com