ifremi Unuttum
Defter Tasdik ehrlerinin Konulaca覺 Sayfa Hk.,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Defter Tasdik ehrlerinin Konulaca覺 Sayfa Hk. -
                                        

lgi:Birliimizin 04/04/2018 tarihli ve Mali Dan覺manl覺k 72-7722/8 Say覺l覺 Genelgesi
Noterliklerimizden Birliimize intikal ettirilen yaz覺larda  yer alan defter a癟覺l覺 tasdik ehrlerinin defterin hangi sayfas覺nda yer almas覺 gerektii hususundaki g繹r羹 talepleri Maliye Bakanl覺覺 Gelir 襤daresi Bakanl覺覺na intikal ettirilmitir.
Gelir 襤dare Bakanl覺覺ndan cevaben al覺nan Y繹netim Kurulu 26.03.2018 g羹nl羹 toplant覺s覺nda g繹r羹羹len 26.02.2018 tarih ve 24742 say覺l覺 yaz覺da 
襤lgide kay覺tl覺 yaz覺n覺z ekleri incelenmi olup konuya ilikin aa覺daki a癟覺klamalar覺n yap覺lmas覺 uygun bulunmutur.
S繹z konusu yaz覺n覺zda da yer verildii 羹zere 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanunun Tasdik ehri bal覺kl覺 224 羹nc羹 maddesinde Noterlerin yapaca覺 tasdik ehrleri ........defterin ilk sayfas覺na yaz覺l覺r h羹km羹 amirdir.
bu itibarla noterlerce yap覺lacak tasdik ehrlerinin defterin ilk sayfas覺na yaz覺lmas覺 gerekmekte olup erhlerin defterin kapa覺 olarak haz覺rlanacak bo bir sayfa yapraa yap覺lmas覺 m羹mk羹n bulunmaktad覺r.
bununla birlikte s繹z konusu yaz覺n覺zda belirtilen husus konu ile ilgili olarak ileride yapabilecek mevzuat deiiklii 癟al覺malar覺nda deerlendirmek 羹zere not edilmitir.
Aysun TOSUN
TRK襤YE NOTERLER B襤RL襤襤 
Genel Sektereri

© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com