ifremi Unuttum
Bilirkiilik Temel Eitimi cret ve Kay覺t Hk,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Bilirkiilik Temel Eitimi cret ve Kay覺t Hk -

TRMOB Bilirkiilik Temel Eitimi Bavurular覺 Balam覺t覺r.

TRMOB Bilirkiilik Temel Eitimi Bavurular覺 Balam覺t覺r.

 

襤zin al覺nan yerler i癟in eitim planlamalar覺n覺n yap覺labilmesi ve 2018 y覺l覺 Bilirkii listesine kay覺t hususu dikkate al覺narak, Bilirkiilik Temel Eitimi i癟in 2017/1 d繹nem bavurular覺 04 Ekim 2017 tarihinde balayacak ve 16 Ekim 2017 Pazartesi g羹n羹 mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

2017/1 d繹neminden sonraki d繹nemler i癟in bavuru takvimi ayr覺ca a癟覺klanacakt覺r. 


Meslek Mensuplar覺 襤癟in:475,00 Tl 

Muhasebe Meslek Mensubu Olmayanlar 襤癟in :625.00 Tl 

 

Be y覺l mesleki k覺dem kazanm覺 meslek mensuplar覺 ve dier meslek erbab覺 kiilerden, Odalar覺m覺zda yap覺lacak olan bu eitime kat覺lmak isteyenler, eitim 羹cretini; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi 羹zerinden yapacaklar覺 bavuru s覺ras覺nda, kredi kart覺 ile on-line olarak 繹deyebilecekleri gibi T羹rkiye 襤 Bankas覺 Ankara Dikmen ubesi 4248-0890853 (IBAN No TR 82 0006 4000 0014 2480 8908 53) nolu hesab覺na da 繹deyebileceklerdir. demenin banka hesab覺na yap覺lmas覺 durumunda bavuru ilemi 繹demenin yap覺lmas覺n覺 takiben bir i g羹n羹 sonra yap覺labilecektir.

 

Dikkat : Bavuru yaparken 6754 say覺l覺 Bilirkiilik Kanunu?nun 10. Maddesindeki, Bilirkiilik Y繹netmelii?nin 38. Maddesindeki artlar覺 ta覺d覺覺n覺z覺 ve en az 5 y覺ll覺k mesleki k覺dem kazanm覺 olduunuzu, verdiiniz bilgilerin doru olduunu beyan ve taahh羹t etmeniz gerekmektedir.


Bilirkiilik Temel Eitimi Kat覺l覺m Belgesi?nin al覺nm覺 olmas覺 Bilirkii Listesine bavuru i癟in aranan artlardan sadece birini salamaktad覺r. Bilirkii Listesine kay覺t anlam覺 i癟ermez.

© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com