ifremi Unuttum
ERTELENEN PR襤M BORLARI HK,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
ERTELENEN PR襤M BORLARI HK -
T.C
SOSYAL GVENL襤K KURUMU BAKANLII 

 DUYURU ERTELENEN PR襤M BORLARI
 
         Bilindii 羹zere, 5510 say覺l覺 Kanunun ge癟ici 72 nci maddesi ile 5510 say覺l覺 Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendinde belirtilen sigortal覺lar覺 癟al覺t覺ran 繹zel sekt繹r iverenlerimizden gerekli artlar覺 ta覺yanlar覺n 2016 y覺l覺 Aral覺k ay覺na ait ertelenen sigorta prim tutar覺n覺n 2017 y覺l覺 Ekim ay覺 sonunda (31/10/2017 tarihine kadar), 2017 y覺l覺 Ocak ay覺na ait ertelenen sigorta prim tutar覺n覺n 2017 y覺l覺 Kas覺m ay覺 sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 2017 y覺l覺 ubat ay覺na ait ertelenen sigorta prim tutar覺n覺n ise 2017 y覺l覺 Aral覺k ay覺nda (26 Aral覺k 2017 tarihine kadar ) 繹denmesine ilikin d羹zenleme hayata ge癟irilmi olup, ertelenen prim tutarlar覺 i癟in yeni 繹deme s羹relerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlar覺n覺n tahsilat覺ndan vazge癟ilmesi gibi bir durum s繹z konusu deildir.
            Bu dorultuda, 繹deme s羹releri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde 繹denmemesi halinde prim borcu ortaya 癟覺kacak ve ilgililer, yararland覺klar覺 sigorta prim tevik ve desteklerinden yararlanamayabilecek, 繹denmeyen primler noktas覺nda gecikme cezas覺 ve gecikme zamm覺na maruz kalabilecek ve yine 繹denmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulamas覺yla kar覺 kar覺ya kalabileceklerdir. 
            Bu bak覺mdan, iverenlerimizin y羹r羹rl羹kteki sigorta prim tevik ve desteklerden yararlanma hakk覺n覺 kaybetmemeleri, s羹resinde 繹denmeyen prim tutarlar覺 noktas覺nda Kurumun bu nitelikteki alacaklara uygulad覺覺 gecikme cezas覺 ve gecikme zamm覺na maruz kalmamalar覺 ve yine s羹resinde 繹denmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulamas覺yla kar覺 kar覺ya kalmamalar覺 i癟in ertelenen sigorta prim tutarlar覺n覺 yukar覺da belirtilen tarihlere kadar 繹demeleri 繹nem arz etmektedir. Kamuoyuna ve iverenlerimize sayg覺yla duyurulur.
© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com